MANIFESTO A PROL DA FILOSOFÍA

XXXIV Semana Galega de Filosofía, Pontevedra, 17-21 de abril de 2017. Un día como hoxe hai 4 anos, en 2013, presentamos aquí un comunicado conxunto en defensa da filosofía, a Facultade de Filosofía de Santiago, a SOGAFI, o grupo Doxa…